• สแตนเลส กับเคาน์เตอร์หินควอตซ์ที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันและเคาน์เตอร์หินอ่อนบอร์ดซีเมนต์ พื้นผิวกระเบื้อง ไม้กระดาน ฯลฯ ถูกกำจัดโดยตลาดเนื่องจากมีข้อบกพร่องหลายประการ

    2022-07-28