GUANGDONG MINGSHANG NEW MATERIAL CO.,LTD

แผ่นควอตซ์ Carrara

แผ่นหินควอตซ์

ผู้ผลิตแผ่นพื้นควอตซ์ Carrara

ผู้ผลิตแผ่นหินควอตซ์

  • GUANGDONG MINGSHANG NEW MATERIAL CO.,LTD

GUANGDONG MINGSHANG NEW MATERIAL CO.,LTDตั้งอยู่ใจกลางฐานหินจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นเมืองหลวงของหินเทียมในประเทศจีน - เมืองหยุนฟู มณฑลกวางตุ้งโรงงานครอบคลุมพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตรอยู่ติดกับท่าเรือใหม่หยุนฟู่ทางตอนเหนือและทางด่วนรถไฟหนานกวงอยู่ติดกับทางด่วน Guangwu ทางใต้ ใกล้ทางออก Yunan ของทางด่วน Guangkun (G80) และอยู่ห่างจากสนามบินกวางโจวไป่หยุนเพียง 150 กิโลเมตรการคมนาคมทางน้ำและทางบกสะดวกมาก

อ่านเพิ่มเติม